Hjem/Tjenester/Helse og omsorg/Helse/Miljørettet helsevern
Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter de biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet som til en hver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på menneskers helse. Mye av arbeidet er knyttet opp mot myndighet som kommunene har gjennom ulike lovverk.

 

 

Arbeidet er hjemlet i:     lov om folkehelse (folkehelseloven) fra 2012.

To viktige forskrifter er: 

Kommuneoverlegen for folkehelse og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS er ansvarlig for dette arbeidet i kommunen. Ytterligere informasjon om fagfeltet og samarbeidet: Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, http://www.hmts.no/Forsiden

Helse- og miljøtilsyn Salten,

Stormyrveien 25, 8008 Bodø, Tlf 98223933   E-post: kn@hmts.no