Skal deles ut 8. mai

Minnemedalje for innsats under krigen

I 2015 er det 70 år siden krigens slutt i Norge. I den forbindelse har Regjeringen bestemt å tildele en minnemedalje for innsats under andre verdenskrig. Medaljen skal tildeles gjenlevende norske og/eller utenlandske personer som bidratt militært eller sivilt i løpet av okkupasjonsårene.

Fylkesmannen i Nordland Hill-Marta Solberg, oppfordrer alle som vet om noen som burde ha minnemedaljen etter andre verdenskrig, om å kontakte sin kommune med opplysninger.

Fylkesmannen må ha forslagene innen 10.april, og derfor vil Fauske kommunes frist være tirsdag 7.april 2015.

Vi sender oppfordringen videre til innbyggerne i Fauske, og håper på et stort engasjement, slik at alle som fortjener denne hederen, blir tildelt sin medalje.

Har du et tips om personer som fortjener en minnemedalje, ber vi deg om å kontakte Fauske kommune på tlf. 482 65 372 eller e-post: rita.jorgensdatter@fauske.kommune.no innen tirsdag 7. april.

Kriterier

Minnemedaljen kan tildeles:

  • norske og utenlandske militære
  • sjøfolk fra handelsflåten
  • sivile som gjorde en innsats i motstandskampen, holdningskampen eller under farefullt eller belastende redningsarbeid i forbindelse med ulykker eller ødeleggelser som følge av krigshandlinger
  • politiske fanger
  • personer som deltok i redningsarbeid som omfattet fiendens styrker eller norske medløpere, dersom rent humanitære hensyn tilsier det og man selv ikke har deltatt på fiendens side
  • det kan også være aktuelt å tildele medaljen for folk som ble utsatt for represalier

 Det kreves at vedkommende bidro i kampen mot aksemaktene eller til støtte for sivilsamfunnet.

Hvordan dokumentere?

Alle som har mottatt norske eller allierte dekorasjoner for sin innsats mot aksemakten, er automatisk kvalifisert til å motta minnemedaljen. For andre kandidater kan dokumentasjonen skje gjennom lokalhistorikere, tidsvitner eller litteratur. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

 

 

Tips en venn Skriv ut