kommunereform sørfold

Møttes for å diskutere kommunereformen

Mandag møttes fem kommuner i Indre Salten for å diskutere kommunereform. Dette skjedde i Sørfold. Kommunenen var; Saltdal, Beiarn, Fauske, Sørfold og Hamarøy.