Forside/Tjenester/Helse og omsorg/Sykehjem/Moveien
Moveien
Moveien

Moveien

Moveien eldresenter er en institusjon for pasienter som trenger heldøgns pleie og omsorg.
Institusjonen har plass til ni pasienter. I tillegg har vi to avlastningsplasser for hjemmeboende.
Personalet er sammensatt av sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og pleieassistenter.

 

Kontakt oss

Tlf  75604470

Avd spl Christel Kjerran

Tlf 75604471

christel.kjerran@fauske.kommune.no

Kontakt oss

Tlf  75604470

Avd spl Christel Kjerran

Tlf 75604471

christel.kjerran@fauske.kommune.no