Hjem/Tjenester/Helse og omsorg/Sykehjem/Moveien
Moveien
Moveien

Moveien

Moveien eldresenter er en institusjon for pasienter som trenger heldøgns pleie og omsorg.
Institusjonen har plass til ni pasienter. I tillegg har vi to avlastningsplasser for hjemmeboende.
Personalet er sammensatt av sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og pleieassistenter.

 

Kontakt oss

Moveien tlf: 75 60 44 70 

 

Avdelingssykepleier:

Christel Kjerran tlf 75 60 44 71

christel.kjerran@fauske.kommune.no

Kontakt oss

Moveien tlf: 75 60 44 70 

 

Avdelingssykepleier:

Christel Kjerran tlf 75 60 44 71

christel.kjerran@fauske.kommune.no