Musikkbinger flyttes

For noen år siden mottok Fauske kommune midler fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) til innkløp av musikkinstrumenter.   Dette medvirket til etablering av såkalte musikkbinger i containere plassert i Sulitjelma, Valnesfjord og på Fauske. Instrumentene baserte seg på rockeband og lignende besetninger.    Likeså fikk biblioteket på Fauske en del musikkinstrumenter til utlån, forøvrig en ordning som fortsatt gjelder.

Musikkbingene i Sulitjelma og Valnesfjord har erfaringsmessig nesten ikke vært brukt. Instrumentene i Sulis er utlånt til Sulitjelma skole som et kjærkomment tilskudd til musikkundervisningen. I Valnesfjord har ungdomsklubben kjøpt/overtatt instrumentene som idag befinner seg i klubblokalet på Strømsnes.

Dermed står vi med to tomme containere som vi nå vil flytte til Fauske. Containerne vil bli plassert i tilknytning til  den som står ved Samfunnshuset, Fauske.   Vi regner med at de vil være tilkoblet elektrisitet/oppvarming og kan benyttes som øvingslokaler like over nyttår, men da med egne/private instrumenter.

 

 

Tips en venn Skriv ut