Styremøte NIF Fauske

Norges Idrettsforbund (NIF) holder styremøte på Fauske hotell

Mye skryt til Fauske

Styret i Norges Idrettsforbund har møte på Fauske hotell nå. Noen av sakene som behandles der er: OL-søknad 2022, Olympiatoppen Nord-Norge og finansiering av spillemidler 2015. Første del av styremøtet var satt av til idrettskretsen som var representert blant annet med Kristin Setså. Gårdagen var satt av til seminar i VHSS.

Flere saker som behandles på Fauske:

  • Hvordan utvikle idretten og fysisk aktivitet for funksjonshemmede gjennom samarbeid mellom idretten, rehabiliteringsinstitusjoner og samfunnet for øvrig
  • OL-søknad - OL 2022
  • Ungdoms-OL Lillehammer 2016
  • Olympiatoppen (OLT) Nord- Norge
  • Finansiering av spillemidler 2015
  • Hvordan få flere store internasjonale arrangement til Norge?
  • Barents-samarbeidet

Seminaret torsdag (ved Valnesfjord helsesportssenter VHSS) satte fokus på hvordan man kan utvikle samarbeidet mellom idretten, rehabiliteringsinstitusjoner og samfunnet for øvrig, og gjennom dette bidra til å skape fremtidige rammebetingelser for en forbedret og bærekraftig strategi, og fremtidig struktur, form og innhold, for funksjonshemmede i den store idrettsfamilien. Det var flere faglige innlegg fra idretten nasjonalt og lokalt og fra forskningsmiljøet. Ikke minst ble det avsluttet med paneldebatt.

NIF og VHSS ønsker med dette også å sette fokus på hvordan idretten i samarbeid med institusjoner som VHSS, kommune, fylkeskommune, næringslivet og andre viktige samfunnsinstanser kan bidra til regjeringens oppfølging av Stortingsmelding nr. 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen, der området idrett for funksjonshemmede er et tydelig satsningsområde.

Programmet for seminaret så slik ut:

Forskerperspektiv – Martin Sæbu, Beitostølen Helsesportsenter

"Hva sier forskningen er de(n) store utfordringen(e) knyttet til funksjonshemmedes plass og deltakelse i idrettsfamilien – og hvilke strategier burde idretten ha for å løse disse?"

«Aktiv Ung» perspektivet – Jakob Djupvik, Aktiv Ung

«Hvilke erfaringer har Aktiv Ung som nasjonalt kompetansesenter for fysisk aktivitet for barn og unge med funksjonsnedsettelser, som kan bidra til en helhetlig positiv utvikling for målgruppen i idretten?»

God praksis – Anita Kivijärvii, Alta kommune

"Hva kan det "offentlige"/kommunale Norge gjøre for å legge forholdene til rette for at funksjonshemmede kan oppleve en mer likeverdig og integrert posisjon innenfor idrett og fysisk aktivitet?"

Idrettens perspektiv v/NIF

"Hva kan idretten gjøre for å legge til rette for et bredt "folkeidrettsperspektiv" - og gjennom det sikre funksjonshemmede likeverdighet som aktører innenfor idrett?"

Idrettslagsperspektivet – Torben Simonsen, Innstrandens IL

«Daglig aktivitet i idrettslaget for alle – gjør som oss!» Hva ligger til grunn for at

Innstrandens IL er blitt en foregangsklubb i nord for inkludering av funksjonshemmede.

Utøverperspektiv – Birgit Skarstein

"Hvilke rammebetingelser må idretten og det offentlige sammen tilby for å motivere funksjonshemmede til i sterkere grad å bruke idrettens tilbud som en del av sitt eget "livsprosjekt"?

Et statlig perspektiv i arbeidet med idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Statsråd Thorhild Widvey

Tips en venn Skriv ut