Fra 1.1.2016

Nå heter det Tildelingskontoret

Brukerkontoret har fra 1.1.2016 endret navn til tildelingskontoret. Vi skal hjelpe Fauske kommunes innbyggere når det gjelder søknader om pleie- og omsorgstjenester. Kontoret har åpningstid 10.00 - 11.00 og 12.00  - 14.00.

Besøkende må henvende seg til servicetorget for å avtale tid. Åpningstid kontor: kl. 10.00 - 11.00 og 12.00 . 14.00

Eller ringe direkte til oss for å gjøre avtale. Telefonnummer 75 60 41 00. Åpningstid telefon: kl.07.30-15.00 (hverdager)

Ny e-post adresse er: tildelingskontoret@fauske.kommune.no 

Tjenesten har hatt navnet Brukerkontoret fra de åpnet 01.09.2011 og fram til i dag. Det er utarbeidet en egen informasjonsbrosjyre for Tildelingskontoret (brosjyren er ikke oppdatert per i dag)