Målet med tilskuddsordningen

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Hvordan søke?

På Bufdirs hjemmeside finner du informasjon om hvem som kan søke, hva du kan søke om og søknadsskjema.

 

Trenger du veiledning til søknaden?

Ta kontakt med Terje Valla, Kommunalsjef oppvekst og kultur: terje.valla@fauske.kommune.no