I Veiviseren har vi samlet alt på ett sted innenfor bolig – og tjenesteområdet for både operativt og strategisk nivå i kommunen. Veiviseren vil forenkle hverdagen for ansatte gjennom steg-for-steg veiledning av arbeidsprosesser, digitale kurs, tilgang på relevant forskning, finansieringskilder, og eksempler med maler, sjekklister og verktøy fra andre kommuner og aktører. I Veiviseren finnes også veiledning og eksempler på helhetlig planlegging, innovasjon og organisering av tjenestene i kommunen. Innholdet vil bli kontinuerlig oppdatert.

Mål

Veiviseren skal bidra til å effektivisere hverdagen for den enkelte, fordi alt er samlet på ett sted og tilgjengelig der du er, når du trenger det. Gjennom gode verktøy og eksempler fra andre kan du gjenbruke det andre alt har utviklet. 

Veiviseren bygger opp under målsettingene i strategien Bolig for velferd om å skaffe bolig til vanskeligstilte og styrke muligheten for å mestre boforhold.