Fauske kommunes næringspris har som formål å stimulere næringslivet i kommunen.

Prisen kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner.

Har du forslag på kandidater til Næringsprisen 2022, som har gjort en innsats utover det vanlige, så send inn forslag med begrunnelse.

Oversikt over statutter og tidligere mottakere av næringsprisen finnes på Fauske Kommune Næringspris 2022 (faunakf.no)

Forslag på kandidater sendes til Fauna KF ved kristian@faunakf.no
Frist for innsending er 31.03.23