Planlegging

Planlegging er veien til god samfunnsutvikling. Gjennom kommunens planarbeid konkretiseres utviklingsretningen til kommunen. Kommunens planer finnes HER. 

Fauna KF

Fauna kommunale foretak (Fauna KF) jobber for vekst og økt sysselsetting i eksisterende og nye virksomheter. Fauna KF er en profesjonell førstelinje ovenfor bedrifter og etablerere i Fauske kommune. Foretaket besitter kompetanse/kapasitet til å være et bindeledd mellom det regionale/nasjonale virkemiddelsystemet. HER finner du Fauna KFs hjemmeside.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål