Om tilskuddsordningen

Beløp: 178,4 mill.kr. (2017) i regjeringens forslag til statsbudsjett. Midlene utlyses med forbehold om Stortingets bevilgning
  • Søknadsfrist: Søknadsfrist for tilskuddsåret 2017 er fredag 2. desember 2016. 
  • Rapporteringsfrist: 1. april, altså én måned etter at tilskuddsåret er over.
  • Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.
  • Viktig informasjon om tilskuddsåret 2017:
    • For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om støtte, må kommunen bekrefte at de vil kunngjøre ordningen lokalt og vurdere og prioritere søknader tilknyttet kommunen. Kommunen må også oppnevne en kontaktperson for tilskuddsordningen. Fristen for å sende inn dette skjemaet var mandag 7. november 2016.
    • Det er gjort flere viktige endringer i regelverket for 2017. Les mer om disse her.