Hjem/Folkehelse
Regionalt handlingsprogram 2019_250x258

Nordland fylkeskommunes handlingsprogram 2019

Kilder til livskvalitet, regional folkehelseplan Nordland 2018-2025 er en felles plattform for lokalt og regionalt folkehelsearbeid Nordland. Planen har syv prioriterte resultatområder:

  •  Forankring av folkehelsearbeidet
  •  Samarbeid
  •  Bo- og nærmiljø
  •  Et inkluderende og likeverdig samfunn
  •  Barn og ungdom
  •  Voksenlivet
  •  Alderdom

Handlingsprogrammet er Nordland fylkeskommunes prioriterte tiltak i 2019 som skal bidra til å nå målene i planen. Det fylkeskommunale handlingsprogrammet vedtas og rulleres årlig av fylkestinget i Nordland.

 

HER kan du lese hele handlingsprogrammet.