Det gjøres i stand støpt gangvei.

NORDVIKA BAD stengt for opprusting

Fauskebygg og Fauske kommune informerer om at det i perioden 4. september og ut måneden vil foregå arbeider med bygging av betongvei fra utløpet av jernbanekulverten på sjøsiden - og til svabergene ca. 120 meter lengre sør.

I den forbindelse vil området bli avstengt for publikum av forsiktighetshensyn.

Publikum bes om ikke å krysse gjennom kulverten, da et begrenset område (langs tidligere gangtrasè) på sjøsiden vil være byggeplass i den aktuelle perioden!

Kryssing av jernbanelinjen er som kjent strengt forbudt!