Hensikten med ny adkomstveg er at det på eksisterende adkomstveg er en betongmur som er betydelig skadet.

Ny adkomstveg åpnes for bruk fra torsdag 13. juni kl. 9. Eksisterende adkomstveg vil samtidig bli stengt for biltrafikk.