Ny forskrift om fartsgrenser på sjøen gjelder fra 15. mai

Publisert

Samferdselsdepartementet har fastsatt ny forskrift om fartsgrenser på sjøen 19. april 2021. Forskriften gjelder fra 15. mai 2021 og skal erstatte forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø og forskrift 26. juni 2020 nr. 1407 om fartsbegrensninger i sjø. Forskriften finner dere her.