Gjelder også festivaltilskudd, kulturstipender og kulturpris

Ny frist 27. mars for å søke kulturmidler

Fristen for innlevering av søknadsskjema for kommunalt tilskudd til lag og foreninger samt festivalstilskuddet og kulturstipender er endret til 27. mars.

Bruk lenken "Skjema" øverst på hjemmesida og last ned. Der finnes også retninglinjer for tilskuddsordningene. Har du forslag til kulturprisvinner, sender du e-post til postmottak@fauske.kommune.no eller sender brev som er poststemplet senest 27. mars. Forslag må være begrunnet.  Merk e-post/brev "Kulturpris".