Ørjan Alm skogbrukssjef

Ørjan Alm skal jobbe både i Saltdal og Fauske

Ny skogbrukssjef på plass

Mandag 26. januar hadde Ørjan Alm sin første arbeidsdag i den nye stillingen som skogbrukssjef i Fauske kommune. Han skal også jobbe for sin hjemkommune lik ordningen som har fungert i flere år mens Wilhelm Morgenstierne hadde stillingen. Alm vil ha likt antall kontordager fordelt på kommunene.