Skoleprosjekt i rute

Nyskola skal stå ferdig til skolestart 2016

Mens nye Vestmyra skole er planlagt ferdig til skolestart 2016 må de vente et år lenger i Valnesfjord. Men da får de både skole og flerbrukshall. Finneid skole skal være ferdig ombygd til 2016.

Se i venstre meny for ny oppdatering: http://www.fauske.kommune.no/ny-skolestruktur.293306.no.html

Kort oppsummert:

Totalt elevtall 2013 Fauske: rundt 1100

I dag                  : 7 skoler med totalt 58 klasser

Etter 2017         : 4 skoler med totalt 50 klasser

 

Vestmyra skole:

  • Totalt 9300 kvadratmeter (eksisterende barneskole utgjør 1759 kvm)
  • For uteområdet - mål å være nærmiljøanlegg og bypark i tillegg til skolegård
  • Skal være den beste helsefremmende skole både i inne- og utemiljø samt pedagogisk plattform
  • To firma, Skanska og Hent er prekvalifisert for delta i konkurranse om bygging av nyskolen – har frist til 26. juni med å levere tilbud på totalentreprise med prosjektering, tegninger og gjennomføring av byggeoppdraget
  • Medio september: inngåelse av kontrakt med byggestart tidlig høst
  • Mål om å ta i bruk nyskolen til skolestart 2016
  • Les mer: http://www.fauske.kommune.no/nye-vestmyra-skole.296478.no.html

Valnesfjord:

Kommunestyret har sagt ja til bygging av ny skole og flerbrukshall plassert på nåværende skoletomt. Det jobbes videre med eksakt plassering av bygningsmasse.

Les mer: http://www.fauske.kommune.no/byggeprosjekt-valnesfjord-skole.296477.no.html

 

Finneid:

Ombygging og utvidelse. Omgjøres fra 1-7 skole – til 1-4 skole. Med to klasser på hvert trinn. Altså fra 7 klasser i dag til 8 klasser. Her er planen å være ferdig til skolestart 2016.

 

Økonomi:

En rapport utarbeidet av eksterne rådgivere konkluderer med at iberegnet kostnader til bygging av ny sentrumsskole og utvidelse av Finneid skole samt kostnader ved øvrige skolebygg som videreføres, vil ny skolestruktur være klart best utfra bedriftsøkonomiske betraktninger. Nåverdien av kostnadsdifferansen er 125 mill. over 40 år.

Les mer: http://www.fauske.kommune.no/okonomi.296473.no.html