postlister utklipp

Nytt og bedre system gir enklere postlister

I dag kan vi presentere et system som gir enklere og bedre innsyn blant annet for postlistene. Ennå gjenstår noen utfordringer rundt det øvrige systemet som skal gi enklere oversikt over de politiske sakene. http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_fauske_pluss/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_postliste&showresults=true