Helsesøster mona storteig på sykkel

To sykler er kjøp inn

Nytt på Fauske: helsesøster-sykkel

Familiesenterets ansatte er mye ute i feltet, både i Fauske sentrum og i kommunens utkanter. For å lette fremkommeligheten har det med jevne mellomrom vært ytret ønske om "Helsesøster-sykkel". Nå har ønsket blitt realisert, og kommunen har to funklende, røde sykler til disposisjon for kommunens feltarbeidere. - Vi håper å få se syklene mye i bruk, sier ledende helsøster Mona Storteig blidt fra sykkelsetet.