Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Pedagogisk-psykologisk tjeneste/Hovedmeny/Aktuelt

Nytt statlig program for fremtidig folkehelsearbeid i kommunene

Regjeringen har som mål å inkludere psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet. Flere skal oppleve god psykisk helse og trivsel, og de sosiale helseforskjellene i psykisk helse skal reduseres.

 

Kommunenes sentralforbund (KS), Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet inviterte kommuner og fylkeskommuner over hele landet til å være med på å utarbeide et nytt 10-årig program for folkehelsearbeid i kommunene. Møte fant sted den 13. april i Helsedirektoratet, der folkehelserådgiver fra Fauske deltok.  

Formålet med folkehelseprogrammet er å bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme psykisk helse og rusforebyggende arbeid rettet mot barn og unge. Programmet skal utvikles for å integrere psykisk helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet.

Fauske kommune bidrar i programarbeidet med å vise til det systematiske arbeidet som kommune arbeider med i forhold til Foreldrestøtte.