NFTU opplyser at det som er viktig når søknaden blir vurdert, er i hvilken grad tiltaket spesifikt er tilknyttet trafikksikkerhet og opplæring. NFTU gir ikke tilskudd til arrangementer med mindre det er et opplegg som har fokus på å bedre holdninger til trafikksikkerhet. Det gjøres oppmerksom på at gis ikke tilskudd til lønnsutgifter eller andre ordinære driftsutgifter.

Informasjon om ulike viktige tema som omhandler trafikksikkerhet som sikring av barn i bil, sykkelopplæring, refleks osv. finner du hos Trygg Trafikk

Her er noen forslag til gode tiltak:

  • Sykkelopplæring, for eksempel reglement, hjelmbruk, lysbruk, ringeklokke og å være synlig syklist. Gjerne med konkurranser.
  • Refleksopplæring, for eksempel refleksjakt med aksjon- og demonstrasjon. Eller natursti med refleks.
  • Refleksdag med tema: Hvordan synes godt i trafikken?
  • Temamøte om sikring av barn i bil (helsestasjon, barnehager, idrettslag osv.)
  • Trafikksikkerhetsseminar (frivillige foreninger, idrettslag osv.)
  • Aksjon Skolevei – trafikksikkerhet til/fra skole
  • Trafikksikkerhetsdag i kommunens regi
  • Besøke sykkelgård (Mosjøen, Brønnøysund, Bodø
  • Les mer om dette på vår nettside Trafikksikkerhet - NFTU Her finner du også søknadskjema som sendes elektronisk. 

Les mer på Nordland fylkeskommune sin nettside HER

Vi gjør også oppmerksom på at NFTU har prosjektmidler til trafikksikkerhetstiltak som alle kan søke. Her er det pr. tiden ingen søknadsfrist. Midlene skal kun brukes på prosjekter innenfor det som er definert som nasjonale og fylkeskommunale satsingsområder, jf. Nasjonal transportplan og Regional transportplan Nordland.