sykkelvenn sykehjemmet sykkel for to

Elsykkel nummer to er på plass

Ønsker mange sykkelvenner

Margot Støver trives stort i sykkelen på tur med ordfører Jørn Stene. Avdelingssykepleier Snorre Johansen fører sykkelen og oppfordrer fauskefolk til å bli Sykkelvenn. Som Sykkelvenn tar du med beboere på institusjon eller hjemmeboende eldre på tur. Det er bare å ta kontakt med Snorre. Sykkelen er enkel og lett å bruke, ønsker en mere trim kan selvfølgelig motoren slås av. Bildene er fra overrekkelse av el- sykkel til helsetunet fra Nasjonalforeningen for Folkehelse – Fauske Demensforening som nylig overrakte sykkel nummer to. Kontakt: snorre.johansen@fauske.kommune.no