Fauske kommune ny logo_120x40

Frist 22. mai 2015

Offentlig ettersyn - detaljregulering for skole og flerbrukshall i Valnesfjord

Fauske kommune fremmer forslag til detaljregulering for ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny flerbrukshall og skole med tilhørende fasiliteter og teknisk infrastruktur. Planområdet ligger på Løkås i Valnesfjord, sør for Rv. 80 og vest for fylkesveien. Planområdet omfatter hele eller deler av gnr. 56 bnr. 3, 5, 10, 11, 13, 23, 37, 38, 52, 54, 56, 57 og gnr. 121 bnr. 1.

Vedlegg:

Møtebok, sak 039/15
Fastsatt planprogram
Konsekvensutredning friluftsliv og nærmiljø
Konsekvensutredning tema trafikk
Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Plankart
Geoteknisk rapport

Høringsdokumentene er også lagt ut til offentlig ettersyn i servicetorget i adm. bygget, Torggt. 21, 8200 Fauske fram til 22.05.2015. 

Mulige merknader til planforslaget sendes innen 22. mai 2015 til Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske.

Tips en venn Skriv ut