Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Foreldrestøtte/Om foreldrestøtte

Dette legger vi i foreldrestøtte:

Foreldrestøtte er et bredt begrep som favner mange ulike former for støtte. ​Vi regner Foreldrestøtte som all type støtte som bistår og styrker foreldre i foreldrerollen. Foreldrestøtte vil varierer i form og innhold; fra støtte fra egen familie og uformelle nettverk - til råd, veiledning og kunnskapsbaserte programmer i offentlig, frivillig og privat regi.

Fauske Kommune ønsker å tilby støtte til alle foreldre med barn i alderen 0 til 20 år. Foreldrestøtte er en del av kommunens folkehelsatsing og har som mål å fremme helse, samt forebygge uhelse hos barn gjennom universell innsats rettet mot foreldre. Først og fremst er det foreldrenes og barnas behov som skal legge føringer for innholdet i støtten som tilbys, og tilbudene er frivillige å ta del i. Satsingen skal stimulere til lokal samhandling omkring støtte og hjelp til foreldre, og tilbudene/tiltakene skal ta utgangspunkt i det forskning og erfaring viser har betydning og effekt. 

Foreldrestøtte, delmål:

  • Økt samhandling om foreldrestøtte mellom aktører som er i kontakte/arbeider med foreldre.
  • Økt antall helsefremmedne arenaer og møteplasser for foreldre.
  • Økt antall foreldrestøtteaktører med kompetanse/utdannelse i helsefremmende metoder og evidensbaserte foreldrestøtteprogram.

Foreldrestøtte_Nordahl_600x424.jpg