Hjem/Tjenester/Kultur og idrett/Kulturskole/Om kulturskolen
Om kulturskolen

Hva er en kulturskole?

OM KULTURSKOLEN

Kulturskolen er en skole som tilbyr undervisning og aktiviteter innen ulike kunstfag.
Kulturskolen er, så langt kapasiteten strekker til, også et kulturelt ressurssenter for skoleverk, lag/foreninger og andre. Vi bidrar med råd veiledning, faglig hjelp, kulturelle innslag m.m.

Kulturskolen eies og drives av kommunen. Tilbudet finansieres av kommunen og foreldrebetaling.           Fauske kulturskole er organisert under Enhet kultur. 

RETNINGSLINJER

Når du søker et tilbud i kulturskolen må du bekrefte at du har lest og forstått
Retningslinjer for undervisning i kulturskolen og Fauske kulturskoles Service-erklæring.

Kontakt oss

 

Fauske kulturskole

Postadresse:      Postboks 93, 8201 Fauske
Besøksadresse: Sjøgata 71, 8200 Fauske  
                              Inngang fra Marmortorget

Tlf:          75 60 43 50 / 75 60 40 00

E-post:   kulturskolen@fauske.kommune.no 

                sigrun.fostad@fauske.kommune.no

 

 

Fra 01.01.2019 har kulturskolen rektor i 60 % stilling, hvorav 20 % stilling er arbeid med Den kulturelle skolesekken.

 

Kontakt oss

 

Fauske kulturskole

Postadresse:      Postboks 93, 8201 Fauske
Besøksadresse: Sjøgata 71, 8200 Fauske  
                              Inngang fra Marmortorget

Tlf:          75 60 43 50 / 75 60 40 00

E-post:   kulturskolen@fauske.kommune.no 

                sigrun.fostad@fauske.kommune.no

 

 

Fra 01.01.2019 har kulturskolen rektor i 60 % stilling, hvorav 20 % stilling er arbeid med Den kulturelle skolesekken.