Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Fauske kommunale eiendommer/Boligkontoret
Boligkontoret Torggata 16
Boligkontoret

Om oss

Ved Boligkontoret er det 2,5 stillinger fordelt på 3 personer. Hver av de ansatte har sine hovedansvarsområder, men det skal være overlapping ved fravær. De ansatte ved vår kontor er:
Liv Breimo
Siv Anita Johnsen Brekke
Line Kristiansen

Våre tjenester er:

Startlån – som er et virkemiddel fra Husbanken. Denne ordningen er behovsprøvd.

Bostøtte – dette er også et virkemiddel fra Husbanken. Dette er en rettighetsordning der alle søknader skal behandles innen gitte frister.

Tilskudd – behovsprøvd ordning. I tillegg har Fauske jobbet mye med heistilskudd fra Nav som kan brukes til prosjektering for å gjøre boliger universell.

Kommunale boliger – her har vi selveide boliger og boliger som leies inn til utleie [SØKNADSSKJEMA]

Husleieinntektene skal dekke våre faktiske utgifter til boligene. Herunder kommunale avgifter, vedlikehold, drift og utvikling.

Vi skal være et boligkontor for de som trenger det mest, vi skal markedsføre våre tjenester og sist men ikke minst – vi skal fortsette å jobbe for det gode omdømmet som vår kommune har.

Kontakt oss

Besøksadresse: Torggata 21, 8200  Fauske
Postadresse: Postboks 93, 8201  Fauske

 

Kontakt oss

Besøksadresse: Torggata 21, 8200  Fauske
Postadresse: Postboks 93, 8201  Fauske