Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Skolehelsetjenesten/Om skolehelsetjenesten
Helsesøster_450x338

Tilbud gjennom tjenesten

02. mai 2018

Skolehelsesøstrene tilbyr

  • helseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning - individuelt og i gruppe
  • vaksinasjon
  • samarbeid med foreldre, skolen og andre aktuelle instanser
  • miljørettede tiltak - fokus på elevenes arbeidsmiljø
  • helseundersøkelser
  • tverrfaglig samarbeid, individuell plan- og ansvarsgruppe
Samarbeid

Vi jobber sammen

11. juli 2017

Skolehelsetjenesten er en del av Barne- og familieenheten i Fauske kommune, og holder til på familiesenteret i tillegg til ute i skolene. Tjenesten jobber for å fremme en best mulig helsemessig utvikling hos elevene i Fauske-skolen. Vi samarbeider tett med andre tjenester i oppvekstområdet ved behov, og vår fremste samarbeidspart er elevenes foreldre/hjem.