Fauske logo sentrert_120x104_100x87[1]

Eiendomsskatt på næring: utvider klagefristen

Område næring kan klage fram til utgangen av april

Etter møte med næringslivet, finner kommunen grunnlag for å kunne ta imot klager på eiendomsskatt på dette området (næring) til og med utgangen av april. Dette gjelder ikke bolig/fritidsboliger og verk/bruk. Der gjelder fristen som før, 12. april.