Omsorgsbolig 3-roms til salgs

En 3-roms leilighet er til salg i Radioskogen Brl. Innskudd kr. 473.073. Felleskostnader per måned kr. 5750. Omsorgsbolig kan tildeles personer som har omfattende bistandsbehov, og der det er vanskelig å gi tilstrekkelig helsehjelp i hjemmet. Spørsmål og informasjon: Fauske kommune v/ Brukerkontoret tlf. 75 60 41 00. Skriftlig henvendelse: Fauske kommune, Brukerkontoret, boks 93, 8201 Fauske.