2-roms leilighet i Helsetunet 2, frist 20.10.2016

Omsorgsbolig til salgs på Fauske

Innskudd kr. 13.565, felleskostnader pr. mnd. kr. 6.355. Omsorgsbolig kan tildeles personer som har omfattende bistandsbehov, og der det er vanskelig å gi tilstrekkelig helsehjelp i hjemmet. Spørsmål og informasjon: Fauske kommune v/tildelingskontoret tlf. 75 60 41 00. Skriftlig henvendelse til: Fauske kommune, Tildelingskontore, boks 93, 8201 Fauske. Frist 20.10.2016