Private omsorgsboliger med kommunal tildelingsrett, til salgs:

 

1: Helsetunet borettslag
Omsorgsboligene kan tildeles personer som på grunn av alder, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller sykdom har et omfattende behov for helse og omsorgstjenester som lettere kan ivaretas i en tilrettelagt bolig.

Helsetunet 11, andel 22, 2 -roms leilighet

Til salgs, kr. 19 000 ,- 

Andel felleskostnader er pr. 01.01.2022. kr. 8.710,- pr. mnd.

Andel fellesgjeld pr. d.d. 377.146,-

 

2: Buveien borettslag:
Omsorgsboligen kan tildeles personer med kognitive funksjonsnedsettelser.

Buveien 3H , andel nr. 8,  2-roms leilighet

Til slags kr. 230 000,- 

Andel felleskostnader er pr. 01.01.2022 er kr. 9809,- pr. mnd.

Andel fellesgjeld pr. d.d er kr 351.015,-    

 

3: Erikstadtunet borettslag:

Omsorgsboligen kan tildeles personer som har et bistandsbehov innen psykisk helse.

Erikstadtunet 2A, andel 1 , 2 -roms leilighet

Til slags kr. 170 000,- 

Andel felleskostnader er pr. 01.01.2022 kr.8148 ,- pr. mnd.

Andel fellesgjeld pr. d.d. kr 599.954,-

 

Søknadsfrist: 

Søknad med bekreftelse på finansiering sendes: Tildelingskontoret, Boks 93, 8201, Fauske kommune.

Vi kan kontaktes på: mailto:tildelingskontoret@fauske.kommune.no

 

Telefon: 75604100 ( tirsdager og torsdager fra klokka 10.00-14.00)