Helsetunet borettslag

Omsorgsboligene tildeles personer som på grunn av alder, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller sykdom medfører et behov for helse- og omsorgstjenester som kan lettere ivaretas i en tilrettelagt bolig

 

Helsetunet 11, andel nr. 07.  43,5 kvm, 2 -roms leilighet.

Til salgs, kr.  44 721,52

Andel felleskostnader pr. d. d. kr     8.910, -

Andel fellesgjeld pr. 22.05.23. kr 344.124, -

 

Helsetunet 11, andel nr. 27.  43,5 kvm, 2 -roms leilighet.

Til salgs, kr.  16 698,40

Andel felleskostnader pr. d. d. kr     8.910, -

Andel fellesgjeld pr. 22.05.23. kr 344.124, -

 

Søknadsfrist:  12.06.23

 

Søknad med bekreftelse på finansiering sendes: Tildelingskontoret, Boks 93, 8201, Fauske kommune.

 

Vi kan kontaktes på: mailto:tildelingskontoret@fauske.kommune.no

 

 

 

Telefon: 75604100 (tirsdager og torsdager fra klokka 10.00-14.00)