• 2305 personer, tilsvarende 23,7 % av befolkningen har fått minst 1 dose
  • I uke 17 vil kommunen motta ca 380 doser med Pfizervaksine. Vi fortsetter å vaksinere i aldersgruppen 65 – 74 år samt personer mellom 16 og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp. Invitasjoner til neste uke er sendt ut. Alle i denne gruppen vil få tilbud om vaksine i løpet av uke 18.
  • Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen for å spørre om når det blir din tur. Du vil få beskjed via SMS eller telefon.

I uke 18 starter vi i med vaksinering av de som er i gruppe 5.

Gruppe 5:

Alder 55 – 64 år med underliggende sykdommer/ tilstander:

  • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
  • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
  • Diabetes
  • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose- inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
  • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 eller høyere
  • Demens
  • Kronisk hjerte- og karsykdom (med unntak av høyt blodtrykk)
  • Hjerneslag

Har din helsetilstand endret seg etter at du registrerte deg for vaksinering, kan du registrere deg på nytt slik at du får riktig prioritering i vaksinekøen.

Har du enda ikke registrert deg og ønsker vaksine; trykk for registrering her: LINK eller ring 75 60 46 50 på hverdager fra 09.00 – 12.00. Vi oppfordrer alle som har mulighet til å registrere seg via linken. For deg som ringer, ber vi om tålmodighet.