I uke 18 vil kommunen motta ca 320 doser med Pfizervaksine. Ca halvpartne av disse går til vaksinering av 2. dose. 
Vaksineringen va gruppe 4 som bestr av personer i alderen 65-74 år og personer fra 16-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp, nærmer seg slutten. Vi starter nå med vaksinering av de som er i gruppe 5. 

Gruppe 5: 
Alder 55 – 64 år med underliggende sykdommer/ tilstander:

  • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
  • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
  • Diabetes
  • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose- inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
  • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 eller høyere
  • Demens
  • Kronisk hjerte- og karsykdom (med unntak av høyt blodtrykk)
  • Hjerneslag

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag etter råd fra FHI besluttet å utvide tidsintervallet mellom første og andre dose av mRNA-vaksiner mot Covid-19 (som Pfizer). Intervallet utvides fra 6 til 12 uker for å sikre at flere får koronavaksine så tidlig som mulig. Endringen trer i kraft fra mandag 3. mai og vil ikke ha tilbakevirkende kraft for de som allerede er vaksinert med første vaksinedose. Det blir derfor ingen endring i vaksinetidspunkt for de som har fått booket vaksinasjonstime etter første dose.

Utvidelse av intervallet mellom dose 1 og 2 for mRNA-vaksine til inntil 12 uker gjelder for personer under 65 år uten underliggende sykdommer (prioriteringsgruppe 8-9, samt 18 – 44 åringer).

Det at intervallet mellom dosene forlenges betyr ikke at vaksinerte kan droppe andre dose. Man er først fullvaksinert etter at man har fått andre vaksinedose.