Store nedbørsmengder også i Fauske kommune

Oppfordrer folk til å følge med i sine nærområder

Kommunen har mottatt en del telefoner og meldinger fra folk som er bekymret for tette sluker og oversvømmelse av grøfter. Alt disponibelt mannskap er ute og følger med i områder som er utsatt for flom og oversvømmelse. Folk oppfordres til selv å følge med og gjerne renske opp i sluker og avløp der det kan ha samlet seg kvist og løv. Det er stor vannføring, så folk anmodes om å være forsiktige. Kontakt: dagtid sentralbord 756 04000 - Vakttelefon VVA: 416 64 876 – betjent mellom 14.30 – 07.00