- Vi ønsker at de som vil nå oss, i størst mulig grad skal kunne få den hjelpen de søker, ved bruk av hjemmesiden, sier Tom Seljeås. Han er enhetsleder for kommunens nye samhandlingsområde, Administrasjon og fellestjenester. Han forteller at de er i full gang med å flytte de ansatte over til ny telefoniløsning. Fram mot sommeren vil de fleste ansatte være koblet til dette systemet.
- Det betyr blant annet at mange ikke vil ha fysiske telfoner, men nå skal ringe via teams-telefon, sier han.

Flere valg
Når systemet rulles ut for fullt, vil de som som ringer til kommunen bli møtt av en velkomsthilsen og får deretter diverse valg som gjør at de kommer direkte til saksbehandler/ansatte. Eventuelt får de beskjed om at vedkommende er opptatt. Kommunen vil altså ikke lenger ha et sentralbord på samme måte som før.
- Det vil fortsatt være folk som betjener sentralbordet, men innringer vil trolig få hjelp via ett av valgene som leses opp, sier Seljeås.

Omstilling
Fauske kommune er inne i en omstillingsprosess, som blant annet betyr større fokus på automatisering og digitalisering.
– Framover ser vi på løsninger som kan bety redusert åpningstid for Servicetorget. Vi ser også på digitalisering av blant annet skjema og signeringsløsninger som vil kunne forenkle kontakten med kommunen, mener enhetetslederen.

Gi tilbakemelding
Det er fortsatt slik at dersom du ønsker å nå en saksbehandler, bør dette skje via epost eller telefon. Dersom du ønsker å møte en ansatt må dette avtales på forhånd. På hjemmesiden finner du kontaktinformasjon til de ansatte – under «Kontakt oss», med mailadresser og direktenummer.
PS du må gjerne gi oss tilbakemeldinger. Det kan du blant annet gjøre på den enkelte side når du er på hjemmesiden - "Fant du det du var på jakt etter" (nederst). Her kan du skrive kommentar. Dersom du legger igjen din mailadresse, kan du få svar på spørsmål.+