Dette brevet er gått ut til alle lag og foreninger i Fauske. Dersom du ikke har motatt det, ta kontakt (se kontaktliste lenger ned):

Frivillige brevUT.pdf

Fauske kommune har takket ja til å være en av vertskommunene for årets sykkelritt Arctic Race of Norway. I noen øyeblikk får vi verdens kameraer og søkelys på oss. Det gir oss mulighet til «å vise oss fram». La oss gjøre det sammen – og lage folkefest.

I denne anledning ønsker vi å LØFTE FRAM FRIVILLIGHETEN i Fauske kommune, som er så viktig, og har gjort at Fauske i dag omtales som «arrangørbyen»  - etter at vi gang på gang har vist at vi kan lage gode arrangement.

Vi skal gi lag og foreninger en sentral plass under arrangementet, og setter av områder langs løypa til dem som vil være med.

FRIVILLIGHETEN skal SYNES som STOR OG STERK.

 

Konkurranse - med premier fra Statskog og Sparebank1:

Hvem lager det beste påfunnet under starten av ARN 2016?

 

Absolutt alle (ikke bare lag og foreninger) oppfordres til å bidra med spillopper og påfunn, ablegøyer og aktiviteter i vann og på land, dekorering av oss sjøl, hus, sykler og biler, trær og veier, musikk og dans.

For at vi skal kunne melde videre til TV2 og andre media, må vi vite hva dere planlegger.

Meld dere på hos: bjorn.skoglund@fauske.kommune.no.

Konkurranseregler legges ut på hjemmesiden innen utgangen av mai.

Sjekk også vår hjemmeside og facebookside:  Arctic Race of Norway, Fauske

Kontaktpersoner:

Bjørn Skoglund, kino/ arr. ansvarlig, bjorn.skoglund@fauske.kommune.no     48 22 99 78

Heidi Zakariassen, rådgiver Fauna KF, heidi@faunakf.no                                   99 86 85 06

Gull H. Pedersen, kom.rådgiver, gull.pedersen@fauske.kommune.no                                90 20 95 21