Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Oppstartmelding Forskrift om bruk av vannscooter/motorfartøy i vann og vassdrag

I medhold av forvaltningsloven varsles oppstart av forskrift om bruk av vannscooter/motorfartøy i vann og vassdrag for Fauske kommune. Fauske kommune utarbeider forskriften.

Hovedmålet for planarbeidet er å legge frem lokale reguleringer av fart og bruk av kommunenes sjøområder, samt elver og innsjøer. Arbeidet med forskriften skal innebære en helhetlig vurdering av den eksisterende situasjonen i lys av motorferdselloven, plan- og bygningsloven og havne- og farvannsloven, samt sjøveisreglene og lokal og regional kunnskap på ulike interesser relatert til emnet.

Forvaltningslovens bestemmelser om høring av og fastsettelse av forskrift, samt naturmangfoldlovens alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk, kommer til anvendelse ved fastsetting av forskrifter.

Merknader i forbindelse med forskriften kan sendes elektronisk via e-post: postmottak@fauske.kommune.no, eller til Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske, innen 31.01.2019.

Nærmere informasjon om planarbeidet kan en få hos arealplanlegger i Fauske kommune, Renée Normann, renee.normann@fauske.kommune.no, telefon: +47 75604071.

Innspill kan også sendes via denne siden.
Tips en venn Skriv ut