Hjem/Tjenester/Skatter og avgifter/Kommunale avgifter

Sendes i posten til eiere av boliger som omfattes av eiendomsgebyrer

Orintering om kommunale eiendomsgebyrer 2016

 

 

ORIENTERING OM KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER 2016

NB! De som ikke har kommunalt vann og avløp, kan se bort fra denne orienteringen

Fauske kommunestyre vedtok ny lokal vann- og avløpsforskrift i møte 19.06.14. Denne gjelder fra 01.01.16. Forskriften er tilgjengelig på www.fauske.kommune.no. Hovedendringen i forhold til tidligere forskrift, er innføring av todelt gebyrmodell.

Årsgebyret for vann og avløp er nå delt inn i et abonnementsgebyr (fast del) og et forbruksgebyr (variabel del).

  • Abonnementsgebyret for vann/avløp for bolig/fritidsbolig, beregnes pr. boenhet. En boenhet er en bolig med ett eller flere rom, separat inngang, samt eget bad/WC og kjøkkendel. 
  • Abonnementsgebyret for vann/avløp for næring/andre bygg beregnes pr. abonnent eller pr. eiendom/seksjon. 
  • Abonnementsgebyret for bolig/fritidsbolig er kr 567,- for vann og kr 455,- for avløp. For næring/andre bygg er abonnementsgebyret kr 567,- for vann og kr 455,- for avløp.
  • Forbruksgebyret for vann/avløp beregnes etter bygningens bruksareal, kr 19,52 pr. m2 for vann og kr 15,80 pr. m2 for avløp. 
  • Forbruksgebyret for vann etter måler er kr 9,76 pr. m3 og kr 7,90 pr. m3 for avløp. Eiendommer som ikke utelukkende benyttes til boligformål, skal ha vannmåler. 

Gebyrene vedtas av kommunestyret i desember hvert år. Alle ovennevnte priser gjelder for år 2016 og er eks. mva., slik at mva. kommer i tillegg. Informasjon om øvrige kommunale eiendomsgebyr, er tilgjengelig på www.fauske.kommune.no.

Det gis ingen reduksjon på vann- og avløpsgebyr for bolig/fritidsbolig.

En annen endring som følge av ny forskrift, er reglene om tilknytningsavgift. Dette er en engangsavgift som betales ved nybygg, tilbygg/påbygg eller når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsnett. Ved senere utvidelse av bygningsareal, betales ikke ny tilknytningsavgift. Engangsgebyret for tilknytning er vedtatt til kr. 4.508,- pr. bygg for vann og kr 3.806,- pr. bygg for avløp. Mva. kommer i tillegg. For øvrige bestemmelser angående tilknytningsavgift, samt øvrige bestemmelser vedrørende vann- og avløpsgebyrer, vises det til forskrift om vann- og avløpsgebyrer på www.fauske.kommune.no.

Kommunale eiendomsgebyr forfaller til betaling i to terminer, 31. mars og 30. september hvert år. Første termin gjelder fra 01.01. – 30.06. og andre termin gjelder fra 01.07. – 31.12.

Fauske kommune ved Økonomiavdelingen ber deg/dere se igjennom utstedte faktura og kontrollere at opplysningene er korrekte. Dersom du/dere finner avvik, eller det foreligger spørsmål, ta kontakt på
tlf. 75 60 40 00
.

Eventuelle skriftlige henvendelser kan sendes til:

Fauske kommune, Økonomi, Postboks 93, 8201 Fauske, eller postmottak@fauske.kommune.no

 

Tips en venn Skriv ut