Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Barnehagene i Fauske/Overgang barnehage skole

Overgang barnehage skole

Barnehagene og skolene i Fauske kommune har utarbeidet en plan for overgang barnehage - skole. Hernsikten med planen er å sikre:

  • God sammenheng og barnets behov for trygghet i overgangsprosessen og bidra til at opplæringen tilpasses enkeltbarnet allerede fra første skoledag.
  • Forpliktende samarbeid for alle kommunale barnehager og skoler i Fauske kommune.
  • Arbeidet med at elever som trenger det får en individuelt tilpasset skrive- og lesestart.

Ved utarbeidelse av plan for overgang barnehage - skole er det også laget skjema for overgang barnehage - skole og samtykkeskjema ved systematisk kartlegging av språk.

Registreringsskjema for overgang barnehage skole. Skjemaet leveres barnehagen som ditt barn går i innen 1.desember. Har du ikke barnehageplass leveres skjema til Fauske kommune skolefaglig rådgiver, postboks 93, 8201 Fauske.

Tips en venn Skriv ut