Vestmyra barneskole overrekkelse av bygg

Hent overrakte skolen til kommunen

Overtakelse av barneskolen

Omvisning og gjennomgang av bygget hører med når det er overrekkelse av en skole. Også kake. Så også da Hent overrakte Vestmyra barneskole som ferdig bygg. Allerede tirsdag yrer det av barn i de nybygde lokalene. Neste byggetrinn er overtagelse av ungdomstrinnet.