Hjem/Tjenester/Politikk og innsyn/Valg 2019
valg_logo_gull_100x75

På tide å forberede seg til valget

9. september er det kommunestyrevalg. Allerede nå bør parti og andre som ønsker å stille liste til valget, forberede seg.

Frist for å levere inn liste til kommunestyrevalget er 1. april klokka 12.00.

Denne fristen kan ikke overskrides. Det er et krav at forslaget er kommet frem til kommunen - det er altså ikke nok at listeforslaget er poststemplet innen fristen dersom dere velger å sende det inn via posten.

Disse kan stille liste:

Alle registrerte parti som fikk minst 500 stemmer i et valgdistrikt (fylke), eller 5.000 stemmer på landsbasis ved forrige stortingsvalg, kan stille liste under forenklede regler. De kan levere lister som er underskrevet av to styremedlemmer i lokalavdelinga.

Andre parti eller grupper må samle underskrifter for å få stille. Listeforslaget må ha så mange underskrifter at det utgjør 2 prosent av innbyggerne med stemmerett ved forrige stortingsvalg. I Fauske vil det da være nødvendig med minst 153 underskrifter.

 

Slik skal lista se ut:

Lista skal ha en overskrift som viser hvilket parti eller gruppe forslaget går ut fra. Den må ikke kunne forveksles med andre grupper eller parti. Registrerte parti må bruke sitt registrerte navn, altså eksempel "HØYRE" ikke "Fauske HØYRE", "RØDT" ikke "Fauske RØDT" osv.

Lista skal ha minst 7 kandidater og maks 33 (27 kommunestyrerepresentanter + 6).

Inntil seks av de øverste kandidatene kan forhåndsprioriteres. Det betyr at de får et stemmetillegg på 25 prosent. Disse navnene skal stå med uthevet skrift.

Alle kandidatene må føres opp med fornavn, etternavn og fødselsår. Det er opp til forslagsstillerne om de vil legge til bosted og/eller stilling. Dette må i så fall gjøres for alle kandidatene.

Fødselsdatoen til alle kandidatene må vedlegges lista, slik at valgstyret kan kontrollere identiteten og om de kan velges.

Bruk gjerne malene som Valgdirektoratet har utarbeidet. De finner dere her. Det gjør det lettere både for de som skal levere liste og de som skal håndtere og godkjenne etter innlevering.

 

Samle underskrifter:

For å skrive under på et listeforslag (være forslagsstiller), må en kunne stemme ved valget i Fauske kommune. En kan som forslagsstiller bare skrive under på et listeforslag, men det binder ikke underskriveren til å stemme på denne lista ved valget. Det er mulig å være både kandidat på lista og forslagsstiller. Det går også an samtidig å stå som kandidat på ei liste og stå som forslagstiller på en konkurrerende liste. Listene med underskrifter er unntatt offentlighet.

Listeforslaget må også inneholde kandidatnavn, slik at den som skriver under vet hvem som stiller til valg for lista. Det vil si at listeforslaget må skrives ut tosidig.

Valgmyndighetene kontrollerer identiteten til underskriverne, om de har stemmerett ved valget og om de eventuelt har skrevet under på flere listeforslag. Vi må derfor ha en oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til de som har underskrevet på listeforslaget.

 

Endring av listeforslag

De som leverte listeforslaget (tillitsutvalget) kan fritt endre det fram til fristen for innlevering. For registrerte parti vil det være de to styremedlemmene i lokalorganisasjonen som er tillitsvalgte. Hele styret vil blir ansett som tillitsutvalg.

Lister som går ut fra uregistrerte grupper må være påført navn på tillitsvalgt og vara. Den bør også ha navnet på de som er i tillitsutvalget.

Når det gjelder hvem som blir nominert / oppført på listeforslaget er det viktig å være klar over alle som står oppført har rett til å kreve seg fritatt fra valg (må avgi en skriftlig erklæring om dette etter at forslaget er innlevert og informasjon om oppføringen er sendt ut av valgsekretariatet).

Denne rettledningen er ikke uttømmende. For mer informasjon om hvordan en stiller lister og utforminga av disse, se Valghåndboka (særlig kapittel 7) utgitt av Kommunal og moderniseringsdepartementet og Valgloven med forskrifter.