Parkeringsplassen ved samfunnshuset stenges ut lørdag 13.11.2021

Publisert
Samfunnshuset riving

Samfunnshuset riving

Kommunen forlenger stengingen av parkeringsplassen ved samfunnshuset ut lørdag 13.11.2021. Dette på grunn av den pågående jobben med å rive samfunnshuset.