Dette handler blant annet om et Demensvennlig samfunn og Aktivitetsvenn (for personer med demensdiagnoser). Tilstede var Nina Tande Hansen (sekretær i Fauske demensforening), Lene Gulstad (leder Fauske demensforening), Marlen Rendal Berg (ordfører) og Sharon Tollånes Karlsen (enhetsleder Heldøgns omsorg).