Irene Larssen i partssammensatt

Partssammensatt, formannskap, kommunestyre

I dag er det i alt fem politiske møter. Først ut var partssammensatt. Der hadde folkehelserådgiver Irene Larssen innlegg om folkehelsearbeidet. Neste ut er formannskapsmøte. Videre utover dagen er det møte i klagenemdnda, valgstyret og kommunestyret. Sakspapirene kan leses her: http://www.fauske.kommune.no/moeteinnkalling-og-sakskart.273590.no.html