Hjem/Tjenester/Helse og omsorg/Hjemmetjenesten/Paviljong 3,5 og 7
Pav
Paviljong 3,5 og 7

Om oss

Paviljongene 5 og 7 er et bemannet botilbud for personer som har behov for praktisk og personlig bistand. Paviljongene er bemannet fra kl. 07.15 – 22.45. Nattjenesten har faste tilsyn.

Hver Paviljong har plass til åtte beboere.

Personalet ved Paviljongene er sammensatt av sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og pleieassistenter. Det sykepleiefaglige ansvaret ivaretas av enhetens sykepleiere.

Nattjenesten yter hjemmesykepleie til kommunens innbyggere.
Personalet består av sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere/fagarbeidere.

Det er Tildelingskontoret som fatter vedtak om opphold i institusjon, boenheter og tjenester fra hjemmesykepleien.

Kontakt oss

Paviljong 5
Helsetunet 5
8200 Fauske  Tlf: 75 60 49 87

Paviljong 7
Helsetunet 7
8200 Fauske  Tlf: 75 60 49 88

Nattjenesten 
Mob:  95 15 07 27

Avdelingssykepleier Christel Kjerran

Tlf. 75604471

christel.kjerran@fauske.kommune.no

Kontakt oss

Paviljong 5
Helsetunet 5
8200 Fauske  Tlf: 75 60 49 87

Paviljong 7
Helsetunet 7
8200 Fauske  Tlf: 75 60 49 88

Nattjenesten 
Mob:  95 15 07 27

Avdelingssykepleier Christel Kjerran

Tlf. 75604471

christel.kjerran@fauske.kommune.no