Penger til trafikksikkerhetsarbeid?

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) har penger til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken. Målgruppe er kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø. Frist for å søke: 1.oktober 2018 Trafikksikkerhet gjennom holdningsskapende arbeid

 

Tips en venn Skriv ut