Personvern i Fauske kommune

Mange lurer på hvordan de nye personvernreglene, også omtalt som GDPR, vil påvirke den enkelte. Vi gir deg noen av svarene her:

Hvordan vil du som innbygger/kunde hos kommunen merke de nye reglene?

 • I starten vil det komme en del informasjon om personvern fra kommunen, og du vil ganske sikkert se det samme i andre sammenhenger der du deler personopplysninger.

 • Du kan forvente enda større trygghet i behandlingen av dine opplysninger.

Er det noe jeg bør være oppmerksom på?

 • At du får nok og korrekt informasjon om hva dine opplysninger skal brukes til.

 • At dine er rettigheter hos virksomheter er sterkt forbedret. Bruk disse ved behov.

 • For noen som vil misbruke dine opplysninger, er disse mye mer verdt etter at de nye reglene kom. Det skal lite informasjon til før noen kan misbruke dem grovt.

   

Er det noe jeg bør foreta meg nå?

 • Hvis du føler deg trygg på at de som sitter på dine opplysninger i dag, behandler dem lovlig, sikkert og korrekt, trenger du ikke foreta deg noe.

Hvorfor samler Fauske Kommune inn mine opplysninger?

 • Fauske kommune samler inn dine opplysninger for å kunne tilby kommunale tjenester for deg. Opplysningene setter kommunene i stand til å opplyse, varsle eller informere om aktiviteter, endringer eller forandringer som vil påvirke den registrerte.

 • Hva er en behandlingsansvarlig?

 • Virksomheten som innhenter dine opplysninger er behandlingsansvarlig. Det er øverste leder i virksomheten som er den behandlingsansvarlige.

Hvem er det som har ansvar for de opplysninger jeg gir fra meg til kommunen?

 • Det er den behandlingsansvarlige som har ansvar for at dine opplysninger blir behandlet lovlig, sikkert og korrekt.

 • Husk at du selv er eier av opplysninger om deg selv.

 

Jeg tenker at mine personopplysninger er fødselsattesten min. Er det andre opplysninger som jeg bør være oppmerksom på?

 • Ja, alle opplysninger som kan si noe om deg, direkte eller indirekte. For eksempel sier vi at «et bilde sier mer enn 1000 ord». Bilder og video er med andre ord viktige kilder til personopplysninger som kan misbrukes.

 • Mobiltelefonen din inneholder mye informasjon om hvor du er, hva du liker å se på, hva du liker å høre på, hva du handler og mye mer.

 • Alt vi legger igjen av digitale spor når vi gjør ting på internett er også personopplysninger.

 • Alt vi deler og legger ut av informasjon på sosiale medier.

 • Visste du for eksempel at et liker-klikk på sosiale medier er en personopplysning?

Hvorfor skulle jeg be om å få slettet mine opplysninger?

 • Hvis du mener at opplysningene dine er utrygge.

 • Hvis du mener opplysningene dine blir misbrukt.

 • Hvis opplysningene dine har blitt innhentet ulovlig.

 • Hvis du mener formålet med behandlingen av dine opplysninger er oppnådd. For eksempel; hvis jeg sier opp mitt mobilabonnement hos Telenor, så kan jeg kreve at Telenor ikke skal lagre på mine opplysninger lengre.

Jeg vet at noen virksomheter deler informasjon med andre. Gjør Fauske kommune det?

 • Ja, også kommuner deler opplysninger med andre. Dette er delinger som er lovpålagte og i mange tilfeller nødvendige for at samfunnet skal fungere.

 • Disse delinger gjøres enten med samtykke fra deg, eller med «rettslige behandlingsgrunnlag».

Hva er et «rettslig behandlingsgrunnlag»?

 • Samtykke eller spesielle tillatelser gitt gjennom lovverket – for å behandle personopplysninger, er et behandlingsgrunnlag. For eksempel tilbyr kommuner en del tjenester for sine borgere som ikke er mulig å gjennomføre uten informasjon fra deg.

Hvor lenge oppbevarer dere informasjon om meg?

 • Kommuner er i en særstilling når det gjelder opplysninger om sine innbyggere. De er pålagt å ha informasjon om sine borgere, og denne informasjonen havner i arkiver. I mange tilfeller vil det si at mange opplysninger blir bevart til evig tid.

 • Ellers slettes informasjon når formålet med behandlingen er oppnådd gjennom automatiske tjenester.

Hvordan foregår slettingen?

 • Sletting er ofte automatiske tjenester som inntreffer når formålet er oppnådd.

 • Hvis du ber om sletting, foregår det ved at du som registrert tar kontakt med kommunen.

 • Personvernombudet får denne forespørselen og gir dermed den nødvendige informasjon om dette til deg.

 • Så blir «ordre» om sletting sendt ut i organisasjonen etter de rutiner vi har.

 • Etter gjennomføring vil du motta informasjon om hva som er slettet og eventuelt hva som ikke er slettet.

Hva er et personvernombud?

 • Alle kommuner må ha et personvernombud.

 • Personvernombudet skal være en slags vaktbikkje i organisasjonen, og følge med på at personvernet er ivaretatt. De skal også ha en hjelpefunksjon i bestemmelser som gjøres om personopplysninger.

 • Skal være en kunnskapsbank rundt personvern.

Hva må jeg gjøre om jeg vil vite hva slags informasjon dere har om meg?

 • Ved å be kommunen om innsyn i dine opplysninger vil du få informasjon om hvilke opplysninger som er lagret. Dette gjøres ved å kontakte kommunens personvernombud.

Hvor lang tid tar det å få gjort retting/sletting eller innsyn for meg? Koster det noe?

 • Virksomheten har 30 dager på å gjøre jobben for deg. I noen tilfeller kan dette ta lengre tid, men da skal du ha informasjon om dette innen 30 dager.

 • Det er gratis for deg å gjøre slike forespørsler.

Hva skjer hvis en virksomhet ødelegger eller «mister» mine opplysninger?

 • Hvis noe skulle skje med dine personopplysninger, skal du ha informasjon om dette.

 • Det nye forordningen gir Datatilsynet mulighet til å utstede betydelig større bøter hvis virksomheter taper, skader, ødelegger eller mister dine opplysninger.

De nye reglene for personvern, personvernforordningen, er også kalt GDPR. Dette står for General Data Protection Regulation (GDPR) – oversatt betyr det «generelle data beskyttelsesreglement». I Norge heter det nye lovverket, Personopplysningsloven og den referer til Personvernforordningen og den artikler.

Her kan du lese mer: Link til Personopplysningsloven.